AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W LABORATORIUM WG NORMY ISO/IEC 17025:2017

 

Po ukończeniu kursu, uczestnicy zdobywają uprawnienia do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego systemu zarządzania jakością w laboratorium zgodnym z ISO 17025 według najnowszej wersji wprowadzonej w listopadzie 2017 r. W ramach szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę oraz umiejętności przeprowadzenia audyty wewnętrznego systemu zarządzania jakością w laboratorium zgodnie ze wszystkimi wymaganymi normami.

Kurs skierowany jest do:

 • Kadry Kierowniczej laboratorium i osób nadzorujących
 • Osób potrzebujących uprawnień audytora wewnętrznego ISO 17025 lub chcących podwyższyć swoje kwalifikacje

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zajęcia prowadzone są w małych grupach, dzięki czemu każdy traktowany jest indywidualnie
 • uprawnienia do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego ISO 17025:2017 (Auditora ISO 17025, Audytora Laboratorium ISO 17025)
 • certyfikat po zdaniu egzaminu
 • praktyczną wiedzę popartą ćwiczeniami
 • materiały szkoleniowe z niezbędnymi informacjami dotyczącymi audytu wewnętrznego, ISO 17025 oraz procedur i instrukcji , które podczas pracy mogą okazać się niezbędne
 • pomoc uczestnikom oraz odpowiedzi na pytania dotyczące ISO 17025 zarówno w trakcie jak i po szkoleniu (drogą mailową)

Forma szkolenia: 

 • wykład
 • konwersatorium
 • ćwiczenia związane z przeprowadzeniem audytu w laboratorium oraz normą ISO 17025

Czas trwania szkolenia: 

2 dni szkoleniowe (jedne zjazd sobota-niedziela, lub dwa dni w tygodniu – w zależności od chętnych)

Ogólna liczba godzin: 16

KOSZT SZKOLENIA: 800 zł

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • certyfikat po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu
 • materiały szkoleniowe
 • konsultacje z Trenerem (na tematy związane ze szkoleniem)
 • poczęstunek (kawa, herbata)

Szkolenie prowadzi Trener Paweł Szewczenko: biegły rewident, absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego. Wykwalifikowany Project Manager z wieloletnim doświadczeniem i specjalnością zarządzania i Prince2 Foundation. Doświadczony kierownik laboratorium o standardach ISO 17025, audytor z pasją do nauczania i przekazywania wiedzy innym.

 Najbliży kurs odbędzie się  27 – 28 stycznia 2018r.

Dokumenty wymagane od kandydata na kurs:

 • wniosek o przyjęcie na kurs na formularzu wewnętrznym uczelni;
 • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na kurs poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika rekrutacji;
 • potwierdzenie dokonania wpłaty lub I raty za kurs

Oprócz złożenia powyższych dokumentów kandydat zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i podpisania umowy o warunkach kształcenia na kursie.


REKRUTACJA TRWA! 

*PROSIMY ABY WNIOSKI WYPISYWANE BYŁY DRUKOWANYMI LITERAMI

Punkt rekrutacyjny:
Pokój nr 3 (III piętro) ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa, tel. (22) 856 52 06, adres e-mail: kursy@wsbio.waw.pl
Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku: w godz. 8.30 – 15.30,
w soboty: w godz. 9.00 – 13.00

Opłaty:
Opłaty za kurs należy dokonać na podane poniżej konto w dwóch ratach:

I rata -240 zł (przy zgłoszeniu na kurs)

II rata – 560 zł  (najpóźniej w dzień rozpoczęcia kursu)

lub całość przy zapisie.

W tytule wpłaty należy wpisać: K dla audytora wewnętrznego

Numer rachunku bankowego:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
Oddział 2 PKO BP w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

*PROSIMY O WYPISYWANIE WNIOSKÓW DRUKOWANYMI LITERAMI