CERTYFIKOWANY MANAGER BEZPIECZEŃSTWA 

Głównym celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na występujące w świecie biznesu niebezpieczeństwo związane z nieczystą konkurencją i zorganizowanymi grupami przestępczymi, które coraz częściej atakują zarówno małe firmy jak i duże korporacje. Uczestnicy dowiedzą się jak chronić firmę przed ulotem informacji. Nauczą się jak nie dopuścić do sytuacji kryzysowych, jak reagować na konkurencję oraz w jaki sposób pozyskiwać informacje do swojej firmy. Poznają tajniki pracy służb specjalnych. Szkolenie uświadomi odbiorcom skalę i rodzaj zagrożeń w otoczeniu biznesu- szczególnie w sferze nowoczesnych technologii, a także nauczy bezpiecznego poruszania w tym świecie. 

 

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje między innymi: 

  • BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU – jak chronić firmę przed nieuczciwą konkurencją? Wdrażanie skutecznych strategii zapobiegania stratom. 
  • WYWIAD PRZEMYSŁOWY I GOSPODARCZY – formy i metody działalności agentów wywiadu przemysłowego i gospodarczego, jak pozyskać informację dla firmy? Sposoby na konkurencję. 
  • ZAGROŻENIA DLA BIZNESU – kierunki zainteresowania konkurencji, stosowane pułapki, zorganizowana przestępczość czym jest i jak chronić przed nią biznes? 
  • BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS DELEGACJI – zagrożenia podczas wyjazdów, budowa i zastosowanie kamuflażu, ochrona podczas ataku terrorystycznego. 
  • METODY POZYSKIWANIA INFORMACJI – jak zdobyć potrzebne informacje? Prowokacje, omówienie działań służb specjalnych, jak zbudowane są zamki, sejfy i kasy pancerne?  
  • PRACA W TERENIE – budowa trasy, realizacja wyznaczonych celów, detektywistyka. 

 

PROWADZĄCY:  

płk. rez. inż.  Andrzej Sąsiadek – Oficer Służb Specjalnych Wywiadu i Kontrwywiadu Polskiego. Pułkownik rezerwy, profesjonalista w dziedzinie pracy operacyjnej, wykorzystania techniki specjalnej, prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz szkoleń z zakresu zagrożeń wynikających ze strony zorganizowanych grup przestępczych, obcych służb specjalnych. Pionier w szkoleniach z nieczystej konkurencji i wywiadu gospodarczego. 

CZAS TRWANIA KURSU: 4 dni szkoleniowe (dwa zjazdy co 2 tygodnie)

CENA PROMOCYJNA: 1250 zł  

Dokumenty wymagane od kandydata na kurs:

  • wniosek o przyjęcie na kurs na formularzu wewnętrznym uczelni;
  • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na kurs poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika rekrutacji;
  • potwierdzenie dokonania wpłaty za kurs

Oprócz złożenia powyższych dokumentów kandydat zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania umowy o warunkach kształcenia na kursie.

Najbliższy planowany termin kursu luty 2018r.

*PROSIMY ABY WNIOSKI WYPISYWANE BYŁY DRUKOWANYMI LITERAMI

Zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni oraz w terenie.

Punkt rekrutacyjny:

Pokój nr 3 (III piętro) ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa, tel. (22) 856 52 06, adres e-mail: kursy@wsbio.waw.pl
Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku: w godz. 8.30 – 15.30,
w soboty: w godz. 9.00 – 13.00
Opłaty:
Opłaty za kurs należy dokonać w dwóch ratach:
I rata – 375 zł (przy zgłoszeniu na kurs)
II rata płatna najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu – 875 zł.
Wpłat należy dokonać na podane poniżej Konto Uczelni
W tytule wpłaty należy wpisać: K manager
Numer rachunku bankowego:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
Oddział 2 PKO BP w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586