KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ

Zgodnie z art. 38b. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek, co 5 lat przejść szkolenie lub kurs w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt. 8, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub kursu”.

W odpowiedzi na ten wymóg Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie wprowadza dla Państwa do swojej oferty Kurs doskonalący umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, przeznaczony dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, którzy są zobowiązani do odbywania takiego szkolenia, co 5 lat.

Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne:
• wybrane zagadnienia prawne obejmujące uprawnienia, odpowiedzialność karną i cywilną
• zasady udzielania pomocy przedlekarskiej
• wyszkolenie strzeleckie
• samoobronę i techniki interwencyjne

CZAS TRWANIA KURSU: 4 dni szkoleniowe
OGÓLNA LICZBA GODZIN: 40
KOSZT KURSU:490 zł (dla grup powyżej 10 osób rabat)

Dokumenty wymagane od kandydata na kurs:

 • wniosek o przyjęcie na kurs na formularzu wewnętrznym uczelni;
 • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na kurs poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika rekrutacji;
 • potwierdzenie dokonania wpłaty
  Wpłat należy dokonać na podane poniżej Konto Uczelni
  W tytule wpłaty należy wpisać: KU
  Numer rachunku bankowego:
  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
  Oddział 2 PKO BP w Warszawie
  45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

Oprócz złożenia powyższych dokumentów kandydat zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania umowy o warunkach kształcenia na kursie.

Punkt rekrutacyjny:
Pokój nr 1 (III piętro) ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa, tel. (22) 856 52 06,
adres e-mail: kursy@wsbio.waw.pl
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku: w godz. 8.30 – 15.30,