KURS OCHRONY

(rekrutacja na edycję majową!)

po-kursie-ochrony

Kurs   na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej potwierdzający   przygotowanie     teoretyczne        i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia organizowany przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie jest przeznaczony dla wszystkich pracowników i kandydatów szeroko pojętego sektora ochrony.

Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne:

  • wybrane zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia;
  • wybrane elementy prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego procesowego, prawa cywilnego i prawa pracy;
  • wybrane zagadnienia psychologii;
  • etykę pracownika ochrony;
  • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej;
  • taktykę wykonywania zadań ochrony mienia wraz z szkoleniem strzeleckim;
  • zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych.

Kurs kończy się uzyskaniem uprawnień umożliwiających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

 

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzyma:

Świadectwo Ukończenia Kursu potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia (Dz.U. poz.1688).

Procedura uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej:
1. Ukończenie przedmiotowego kursu,
2. Odbycie badania lekarskiego i psychologicznego oraz uzyskanie orzeczeń lekarskich
stwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań
kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
3. Wystąpienie do Komendanta Wojewódzkiego Policji z pisemnym wnioskiem o
dokonanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz
dokonanie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wpisie.

—————————————————————————————–

CZAS TRWANIA KURSU: 2 – 2,5 miesiąca (8 – 9  zjazdów sobotnio-niedzielnych)
OGÓLNA LICZBA GODZIN: 245
KOSZT KURSU: 1350 zł

Edycja: KWIECIEŃ 2018 r. – rekrutacja zakończona
Terminarz edycji rozpoczynającej się w kwietniu 2018 <- kliknij i zobacz

Edycja: MAJ 2018 r. – rekrutacja trwa

ZASADY REKRUTACJI
Na kurs można uczęszczać przed ukończeniem 21 lat natomiast o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony można ubiegać się  dopiero w momencie ukończenia 21 lat.

Dokumenty wymagane od kandydata na kurs:

  • wniosek o przyjęcie na kurs na formularzu wewnętrznym uczelni;
  • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na kurs poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika rekrutacji;
  • potwierdzenie dokonania wpłaty I raty za kurs (opłaty należy dokonać na konto uczelni)

*PROSIMY O WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW DRUKOWANYMI LITERAMI

Oprócz złożenia powyższych dokumentów kandydat zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania umowy o warunkach kształcenia na kursie.

Punkt rekrutacyjny:
Pokój nr 1 (III piętro) ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa, tel. (22) 856 52 06, adres e-mail: kursy@wsbio.waw.pl
Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku: w godz. 8.30 – 15.30,
Opłaty:
Opłaty za kurs należy dokonać w jednej lub dwóch ratach:
I rata – 405 zł
II rata płatna najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu – 945 zł
lub cała kwota  – 1350 zł.
Wpłat należy dokonać na podane poniżej Konto Uczelni
W tytule wpłaty należy wpisać: K ochrony
Numer rachunku bankowego:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
Oddział 2 PKO BP w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

SZANOWNI PAŃSTWO, informujemy, że WSBiO posiada w swojej ofercie Szkolenie doskonalące umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
Szczegóły dotyczące szkolenia znajdują się w zakładce kursy i szkolenia.