OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWO TWORZENIA DOKUMENTÓW DLA NOWYCH ORAZ ISTNIEJĄCYCH INWESTYCJI ZGODNYCH Z AKTUALNYM PRAWEM OCHRONY ŚRODOWISKA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką występującą w obszarach związanych z bezpieczeństwem i ochroną środowiska. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą unikatową i specjalistyczną wiedzę między innymi z zakresu hałasu oraz ograniczania rozprzestrzeniania hałasu. Uczestnicy również nabędą wiedzę z zakresu tworzenia kart informacyjnych,  raportów ochrony środowiska oraz procedur uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Kurs skierowany jest do:

 • Specjalistów ochrony środowiska
 • Kadry Kierowniczej ds. ochrony środowiska pracujacych na zakładach przemysłowych
 • Osób pracujących w jednostkach samorządowych
 • Osób zajmujacych się ochroną środowiska w firmach konsultingowych/doradczych

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zajęcia prowadzone są w małych grupach, dzięki czemu każdy traktowany jest indywidualnie
 • certyfikat po zdaniu egzaminu
 • praktyczną wiedzę popartą ćwiczeniami
 • materiały szkoleniowe z niezbędnymi informacjami
 • pomoc uczestnikom oraz odpowiedzi na pytania zarówno w trakcie jak i po szkoleniu (drogą mailową)

Forma szkolenia: 

 • wykład
 • konwersatorium
 • ćwiczenia

Czas trwania szkolenia: 

2 dni szkoleniowe (jedne zjazd sobota-niedziela, lub dwa dni w tygodniu – w zależności od chętnych)

Ogólna liczba godzin: 16

KOSZT SZKOLENIA: 1350 zł

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • certyfikat po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu
 • materiały szkoleniowe
 • konsultacje z Trenerem (na tematy związane ze szkoleniem)
 • poczęstunek (kawa, herbata)

Szkolenie prowadzi Trener Paweł Szewczenko: biegły rewident, absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego. Wykwalifikowany Project Manager z wieloletnim doświadczeniem i specjalnością zarządzania i Prince2 Foundation. Doświadczony kierownik laboratorium o standardach ISO 17025, audytor z pasją do nauczania i przekazywania wiedzy innym.

 Najbliży kurs odbędzie się  24 – 25 marzec 2018r.

Dokumenty wymagane od kandydata na kurs:

 • wniosek o przyjęcie na kurs na formularzu wewnętrznym uczelni;
 • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na kurs poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika rekrutacji;
 • potwierdzenie dokonania wpłaty lub I raty za kurs

Oprócz złożenia powyższych dokumentów kandydat zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i podpisania umowy o warunkach kształcenia na kursie.


REKRUTACJA TRWA! 

*PROSIMY ABY WNIOSKI WYPISYWANE BYŁY DRUKOWANYMI LITERAMI

Punkt rekrutacyjny:
Pokój nr 3 (III piętro) ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa, tel. (22) 856 52 06, adres e-mail: kursy@wsbio.waw.pl
Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku: w godz. 8.30 – 15.30,
w soboty: w godz. 9.00 – 13.00

Opłaty:
Opłaty za kurs należy dokonać na podane poniżej konto w dwóch ratach:

I rata -240 zł (przy zgłoszeniu na kurs)

II rata – 1110 zł  (najpóźniej w dzień rozpoczęcia kursu)

lub całość przy zapisie.

W tytule wpłaty należy wpisać: K dla ochrony środowiska

Numer rachunku bankowego:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
Oddział 2 PKO BP w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

*PROSIMY O WYPISYWANIE WNIOSKÓW DRUKOWANYMI LITERAMI