Uprzejmie informujemy, iż ostateczny termin złożenia dokumentów dot. praktyki studenckiej upływa w dniu 31 stycznia br. Jednocześnie informujemy, iż Biuro Praktyk czynne jest w dni powszednie w godzinach 8:00 – 16:00.

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk będzie pełnił dyżur również w dniu: 20.01.2018 r. 9:00 – 13:00

—————-

Terminarz zjazdów na semestr letni 2017/2018 <zobacz

—————-

Szanowni Studenci,
Uprzejmie informujemy o zmianach w planie zajęć na najbliższy weekend (16-17 grudnia br.) dla semestrów: I BN II, III BN II, V BW I. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w zakładce PLANY ZAJĘĆ.

Szanowni Studenci,
w zakładce STYPENDIA zostały umieszczone listy osób, którym przyznano stypendia na semestr zimowy 2017/2018.
Stypendia będą wypłacane 24 dnia każdego miesiąca. W listopadzie kwota stypendium zostanie wyrównana o kwotę za miesiąc październik.

Szanowni Studenci Semestrów: III BW, V BN, III BN II stopnia,

Nastąpiły drobne zmiany w planach zajęć. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi planami na stronie w zakładce PLANY ZAJEĆ.

! Zmiana miejsca zajęć na najbliższy zjazd (14-15 października) dla semestru III BW – Wszystkie zajęcia w tych dniach odbywają się na ul. Gen. J. Zajączka 7.

——-

Praktyka studencka – V BW i BN

Uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na V semestrze studiów licencjackich. Zasady odbywania i zaliczania praktyk dostępne są na stronie http://www.wsbio.waw.pl/  w zakładce Praktyki studenckie.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o dopełnienie wyżej wspomnianego obowiązku. Przypominamy również, iż zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej jest jednym z warunków zaliczenia semestru.

Jednocześnie informujemy, iż Biuro Praktyk czynne jest w dni powszednie w godzinach
8:30 – 15:30, pokój nr 1 (sekretariat).

W drodze wyjątku, Biuro Praktyk czynne będzie również w soboty: 14.10.2017 r., 21.10.2017 r., 04.11.2017 r., 09.12.2017 r. w godzinach 9:00 – 13:00, pokój nr 1 (sekretariat).

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk: 22 856 52 06 wew. 1, kontakt e-mail: sekretariat@wsbio.waw.pl

——-

Uwaga Studenci

Wnioski o przyznanie stypendium: socjalnego, zapomogi, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych studentów (naukowe), przyjmowane będą w do dnia 14 października br. w Księgowości lub w Dziekanacie.
Niezbędne dokumenty znajdują się na stronie w zakładce STREFA STUDENTA/STYPENDIA.

——–

Szanowni Studenci I roku

Uprzejmie informujemy, że uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się 30 września 2017 r. o godzinie 09.00 w siedzibie Uczelni na ul. Gen. Zajączka 7 w Hali sportowej znajdującej się na  parterze budynku.

Pierwszy dzień zajęć dydaktycznych został wyznaczony na dzień   30.09.2017r.  

Dokładny harmonogram zajęć zamieszczony jest w zakładce dział studenta w planach zajęć na stronie internetowej WSBiO: www.wsbio.waw.pl

Informujemy również, że legitymację i indeks będzie można odebrać  dopiero po inauguracji w DZIEKANACIE (pokój nr 6, III piętro)) przy ul. gen. Zajączka 7,
w godzinach 11.00 – 15.00 lub od wtorku do soboty w godzinach pracy dziekanatu.

Po odbiór ww. dokumentów należy zgłaszać się osobiście z dokumentem tożsamości

Numer konta szkoły:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Oddział 13 PKO BP S.A w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

———

Szanowni Wykładowcy i Studenci,
na podstawie przeprowadzonej (w semestrze letnim 2016/2017) ANKIETY STUDENCKIEJ OCENY PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO przedstawiamy nauczycieli, którzy uzyskali  najwyższe oceny punktowe : na kierunku  BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE i na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
1.Dr Kazimierz Pierzchała – 5,0
2.Dr Krzysztof Bojarski – 4,98
3.Mgr Andrzej Kapkowski – 4,98

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
1.Dr Ksenia Bojarska – 5,0
2.Dr Konrad Krzyżak – 5,0
3.Dr Dobrosław Mąka – 5,0

Serdecznie gratulujemy.

——–

Szanowni Studenci,
Informujemy, że dr Sochala będzie przyjmował studentów w dniu 22.07.2017 r. w ramach sesji w godzinach 8.00-9.20 w Sali Senackiej.

——-

Szanowni Studenci,
informujemy, że 8 lipca br. (w sobotę) Dziekanat, Księgowość i Biblioteka  będą czynne do godz. 12.00.

——-

Szanowni Studenci,
Od dnia 12 lipca br. do dnia 28 lipca br. zapraszamy po odbiór Dyplomów do Dziekanatu.

Od dnia 30 lipca br. do dnia 14 sierpnia br. Dziekanat będzie nieczynny.

——-

Szanowni Studenci semestrów: IV BW, IV BN i II BN II stopnia
Dnia 10 czerwca br. odbędą się wybory promotorów. Prosimy o zgłaszanie się osobiście do Dziekanatu od godz. 8.00. Zgłoszenia telefoniczne nie będą przyjmowane.

——-

Uwaga!
Nastąpiły zmiany w planach dla semestrów: IV BN i II BN II. Prosimy o sprawdzenie zmian w zakładce Plany zajęć.

——–

WYBORY SPECJALNOŚCI
Szanowni Studenci I roku (II semestr: BN I stopnia, BN II stopnia, BW I stopnia).
Każdy student I roku (II semestru) wybiera specjalność (w ramach swojego kierunku studiów), którą będzie realizować przez kolejne lata studiów. Student dokonuje wyboru składając deklarację, które będą przekazane wszystkim obecnym studentom na zjeździe w dniach:
27 maja br. dla studentów II semestru BN, studiów II st.,
10 czerwca br. dla studentów II semestrów BN i BW studiów I stopnia.
Wypełnione deklaracje należy wypełnić i zwrócić w tych dniach do Dziekanatu. Nieobecni w tych dniach będą mogli uzupełnić deklarację w Dziekanacie do dnia 24 czerwca br.
Poniżej opisy specjalności dla poszczególnych kierunków studiów:
Bezpieczeństwo wewnętrzne (I stopień)<kliknij i zobacz
Bezpieczeństwo narodowe (I stopień)<kliknij i zobacz
Bezpieczeństwo narodowe (II stopień)<kliknij i zobacz
*Kształcenie na specjalności będzie uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej w Zarządzeniu Rektora nr 7/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r., tj. co najmniej 18 studentów.

——

Informujemy, że decyzje dotyczące przyznania świadczeń stypendialnych od dnia dzisiejszego (09.05.2017) można odebrać w Dziekanacie.

——-

Uwaga Studenci II semestru studiów II stopnia
Nastąpiły zmiany w planie. Dotyczą one najbliższego zjazdu. Zajęcia z Panem mgr K. Kosmalą z dni 29, 30 kwietnia zostały przeplanowane na dzień 25 czerwca. Prosimy o zapoznanie się  ze szczegółami w zakładce Plany zajęć.

——-

Szanowni Studenci,
informujemy, że na stronie w zakładce STREFA STUDENTA/SPRAWY STUDENCKIE/STYPENDIA zostały umieszczone listy studentów, którym zostało przyznane stypendium w semestrze letnim 2016/2017. Jednocześnie informujemy, że stypendia  zostaną wypłacone za bieżący miesiąc w dniu 24 kwietnia br. wraz z wyrównaniem za miesiąc marzec.

——–

Seminarzyści prof. I. Nowaka proszeni są o zgłoszenie się w dniu 22 kwietnia br., o godz. 16.05 do Pokoju wykładowców, na spotkanie seminaryjne z dr M. Wojciszką. Spotkanie jest obowiązkowe – dr Wojciszko prosi o zgłoszenie się z całością materiałów dotyczących pisanej pracy.

———

Obrony prac dyplomowych 2017 < kliknij i zobacz

———

Informacja na temat bezpłatnego kursu: „Specjalista do spraw bezpieczeństwa”
Kurs odbędzie się 22 kwietnia br., początek godzina: 9.00. Aula Z
Program kursu <- zobacz

———-

Na podstawie przeprowadzonej (w semestrze zimowym 2016/2017) ANKIETY STUDENCKIEJ OCENY PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO przedstawiamy nauczycieli, którzy uzyskali  najwyższe oceny punktowe:

  1. dr Ksenia Bojarska – 5,0
  2. ks.dr Kazimierz Pierzchała – 5,0
  3. dr Jacek Pomiankiewicz – 5,0
  4. ks. dr Paweł Wojtas – 5,0

Serdecznie gratulujemy!

———–

Stypendium socjalne
Studenci pobierający stypendium socjalne, proszeni są o uzupełnienie poniższego załącznika i dostarczenie do dnia 28 lutego 2017 r. do działu księgowego (pok. nr 8)
Załącznik nr 21 – WNIOSEK KONTYNUACJA O STYPENDIUM SOCJALNE

——–

Terminarz zjazdów – semestr letni 2016/2017 <- zobacz

—————

V semestr BW i BN – Praktyka Studencka
Uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na V semestrze studiów licencjackich. Zasady odbywania i zaliczania praktyk dostępne są na stronie http://www.wsbio.waw.pl/  w zakładce Praktyki studenckie. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o dopełnienie wyżej wspomnianego obowiązku. Przypominamy również, iż zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej jest jednym z warunków zaliczenia semestru.  Jednocześnie informujemy, iż Biuro Praktyk czynne jest w dni powszednie w godzinach 8:30 – 15:30, pokój nr 1 (sekretariat). W drodze wyjątku, Biuro Praktyk będzie czynne również w dniu 05.11.2016 r. w godz. 9:00 – 13:00, pokój nr 1 (sekretariat). W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk: 22 856 52 06 wew. 1, kontakt e-mail: sekretariat@wsbio.waw.pl

—————-

Szanowni Studenci,
informujemy, że w zakładce STREFA STUDENTA/SPRAWY STUDENCKIE/STYPENDIA zamieszczono niezbędne informacje dotyczące składania wniosków o stypendia.

—————

Informujemy, że opracowanie  dotyczące Zasad przygotowania i pisania pracy dyplomowej można nabyć w Księgowości Uczelni (cena: 15 zł)

———————

Księgowość WSBiO
Informujemy, że księgowość czynna jest:
od wtorku  do piątku w godz. 8.00 -16.00,
w soboty w godz. 8.00 – 15.00.

———————

Uprzejmie informujemy, że Biblioteka Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie została przeniesiona na ul. Gen. Zajączka 7 – Siedziba Uczelni (III piętro, pokój nr 3). Jednocześnie informujemy, że z Biblioteka czynna jest w każdy wtorek, środę, czwartek, piątek i sobotę w godz. 8.00 – 16.00.