audyt ochrony

SZKOLENIE SPECJALISTA DS. INFORMACJI NIEJAWNYCH

 

 

Kurs przeznaczony jest dla kadr kierowniczych i pracowników w urzędach administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, w strażach, służbach, inspekcjach i u przedsiębiorców, a także członków organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych osób realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji w obszarze zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia skutecznych działań, szczególnie w zakresie nadzoru, kontroli oraz ochrony informacji niejawnych zgodnie z rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi – obowiązującymi w administracji publicznej, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach i organizacji pozarządowych, a także do prowadzenia współpracy z innymi podmiotami w ramach działań prowadzonych na obszarze gminy, powiatu, jak również kraju. Podstawą przeprowadzenia szkolenia są aktualne regulacje prawne w randze ustaw i aktów wykonawczych we wskazanych obszarach.

CZAS TRWANIA KURSU: dwa lub jeden dzień szkoleniowy (jeden zjazd sobotni-niedzielny)
OGÓLNA LICZBA GODZIN: 8-16
KOSZT KURSU: 590 zł

KURS RUSZA W MOMENCIE ZEBRANIA MINIMALNEJ LICZBY UCZESTNIKÓW – 5 osób

Dokumenty wymagane od kandydata na kurs:

  • wniosek o przyjęcie na kurs na formularzu wewnętrznym uczelni;
  • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na kurs poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika rekrutacji;
  • potwierdzenie dokonania wpłaty za kurs
  • *PROSIMY ABY WNIOSKI WYPISYWANE BYŁY DRUKOWANYMI LITERAMI

Oprócz złożenia powyższych dokumentów kandydat zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania umowy o warunkach kształcenia na kursie.
Najbliższy planowany termin kursu:11 luty 2018r.

Godzina 9.00 sala nr 2 III piętro 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony ul. gen. J. Zajączka 7

Punkt rekrutacyjny:
Pokój nr 4 (III piętro) ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa, tel. (22) 856 52 06, adres e-mail: kursy@wsbio.waw.pl
Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku: w godz. 8.30 – 15.30,
w soboty: w godz. 9.00 – 13.00
Opłaty:
Opłaty za kurs należy dokonać na podane poniżej konto
W tytule wpłaty należy wpisać: K dla specjalistów ds. informacji niejawnych
Numer rachunku bankowego:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
Oddział 2 PKO BP w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586