STUDIA LICENCJACKIE

Bezpieczeństwo narodowe

I rok II semestr

II rok IV semestr

III rok VI semestr

Podział na grupy na zajęciach z Technik informacyjnych (I rok II semestr BN):
A1
A2

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I rok II semestr

II rok IV semestr

III rok VI semestr

STUDIA MAGISTERSKIE

Bezpieczeństwo narodowe

I rok II semestr

II rok IV semestr