W WSBiO działa system przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz pomocy materialnej takie jak:
– zapomoga
– stypendia socjalne
– stypendia naukowe
– stypendia specjalne – dla niepełnosprawnych

Regulamin pomocy materialnej – tekst jednolity z dn. 29 09 2012 r.

Wnioski o przyznanie stypendium: socjalnego, zapomogi, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych studentów (naukowe), przyjmowane będą w do dnia 14 października br. w Księgowości lub w Dziekanacie.

Wnioski/Oświadczenia dla osób ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego: należy pobrać i złożyć załączniki nr:  1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Wnioski/Oświadczenia dla osób ubiegających się o przyznanie zapomogi: należy pobrać i złożyć załączniki nr: 2, 8, 11, 12.

Wnioski/Oświadczenia dla osób ubiegających się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych: należy pobrać i złożyć załączniki nr: 3, 11, 12.

Wnioski/Oświadczenia dla osób ubiegających się o stypendium dla najlepszych studentów (naukowe): należy pobrać i złożyć załączniki nr: 2, 4 lub 5, 6, 7, 11, 12, 20.

Wszystkie załączniki:

Przyznane stypendia 2016/2017 – semestr letni:

1.Lista osób, którym przyznano stypendium rektora dla najlepszych studentów – kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne <- zobacz,
2. Lista osób, którym przyznano stypendium rektora dla najlepszych studentów – kierunek Bezpieczeństwo narodowe <- zobacz,
3. Lista osób, którym przyznano stypendium socjalne <- zobacz
4. Lista osób, którym przyznano stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych <- zobacz