audyt_ZajCERTYFIKOWANY AUDYTOR BEZPIECZEŃSTWA

Kurs przeznaczony jest dla osób koordynujących zadania związane z bezpieczeństwem/ochroną w organizacji oraz dla wszystkich zamierzających podnieść swoje kwalifikacje w celu wykonywania takich zadań.

CEL KURSU:
Celem kursu jest przygotowanie do realizacji audytów w zakresie bezpieczeństwa, w organizacjach stosujących się do Ustawy o ochronie osób i mienia jak i prywatnych. Kurs dostarczy cenne wskazówki poprzez pokazanie praktycznych doświadczeń w planowaniu, realizacji i raportowaniu audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym bezpieczeństwem informacji. Program, będący połączeniem teorii i praktyki, wykładów i ćwiczeń, pozwoli kursantom zapoznać się z procedurą tego typu audytu.

PLANOWANY EFEKT:
Założeniem kursu jest przygotowanie kadry do realizacji audytów bezpieczeństwa. Wielu zleceniodawców wymaga audytu otwarcia/zerowego w momencie przejęcia obiektu bądź organizacji. Takie działanie pozwala zabezpieczyć interes firmy – wiemy co przejmujemy. Po ukończonym kursie uczestnicy będą mieli nie tylko narzędzia z zakresu audytu, ale również wiedzę, jak je zmodyfikować i dostosować do firmy, w której pracują. Kursant będzie znał zasady audytowania, działania audytowe, inicjowanie audytu, przygotowanie do działań audytowych, przeprowadzenie działań audytowych, przygotowanie i rozpowszechnianie sprawozdania z audytu, zakończenie audytu, działania po audytowe.

 

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 Po szkoleniu uczestniczy kursu zdobędą umiejętności:

  • audytowania
  • interpretowania wymagań dotyczących mechanizmów kontrolnych
  • współpracy z innymi działami zaangażowanymi w doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem.

SZKOLENIE OBEJMUJE:

  • certyfikat
  • materiały szkoleniowe
  • poczęstunek (kawa, herbata)

TRENERZY:
Trenerzy WSBiO to osoby posiadające praktyczną i teoretyczną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa. Są to doświadczeni eksperci w swojej dziedzinie, aktywni audytorzy różnych systemów: Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Zarządzania Ciągłością Działania, Zintegrowanych Systemów Zarządzania obejmujących obszary zarządzania jakością, BHP i Ochrony Środowiska o najwyższych kwalifikacjach, a także co najcenniejsze z doświadczeniem nabytym w trakcie kilkunastoletniej pracy lub służby w służbach specjalnych. Dobierani z uwzględnieniem specyfiki naszego klienta, tak aby byli zdolni odnieść tematykę szkolenia do rzeczywistych sytuacji, z jakimi spotykają się uczestnicy.

CZAS TRWANIA KURSU: dwa dni szkoleniowe (jeden zjazd sobotni-niedzielny)
OGÓLNA LICZBA GODZIN: 16
KOSZT KURSU: 2900 zł

UWAGA! TERMIN SZKOLENIA ZOSTAŁ PRZEŁOŻONY NA 22-23 MARCA 2018

*PROSIMY O WYPISYWANIE WNIOSKÓW DRUKOWANYMI LITERAMI

Dokumenty wymagane od kandydata na kurs:

  • wniosek o przyjęcie na kurs na formularzu wewnętrznym uczelni; ( prosimy o dopisanie zajmowanego stanowiska/branży/tematyki, która Państwa najbardziej interesuje podczas zajęć)
  • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na kurs poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika rekrutacji;
  • potwierdzenie dokonania wpłaty za kurs

Oprócz złożenia powyższych dokumentów kandydat zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania umowy o warunkach kształcenia na kursie.

REKRUTACJA TRWA!

Punkt rekrutacyjny:
Pokój nr 3 (III piętro) ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa, tel. (22) 856 52 06, adres e-mail: kursy@wsbio.waw.pl
Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku: w godz. 8.30 – 15.30,
w soboty: w godz. 9.00 – 13.00
Opłaty:
Opłaty za kurs należy dokonać na podane poniżej konto
W tytule wpłaty należy wpisać: K dla audytora bezpieczeństwa
Numer rachunku bankowego:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
Oddział 2 PKO BP w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586