!!! NOWOŚĆ !!!

służby specjalne2

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ W SŁUŻBACH SPECJALNYCH ORAZ INSTYTUCJACH MUNDUROWYCH DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA – ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, POLICJA / JEDNOSTKI ANTYTERRORYSTYCZNE.

CEL KURSU:
Przygotowanie teoretyczne i praktyczne dla osób ubiegających do pracy w służbach mundurowych/ specjalnych z uwzględnieniem procedur rekrutacyjnych w poszczególnych formacjach służb i instytucji funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa państwa.

TEMATY WYKŁADÓW:

 1. Środowisko bezpieczeństwa w kontekście funkcjonowania służb mundurowych – podział i specyfika (służby specjalne cywilne, wojskowe, policja)
 1. Profile kandydatów/ek – wymagania ( idealni kandydaci )
 1. Omówienie problemów pojawiających się podczas procesu rekrutacji
 1. Jak poprawnie napisać CV
 1. Jak przygotować się na rozmowę rekrutacyjną w jednostkach służb specjalnych i jak ją prowadzić
 1. Testy psychologiczne ( jak się przygotować / jak pozytywnie je przejść )
 1. Testy sprawności fizycznej – przygotowanie i przykłady ( W przypadku zebrania grupy zainteresowanej zajęcia w terenie )
 1. Pragmatyka służbowa i etyka pracy funkcjonariuszy i żołnierzy.
 1. Charakterystyka procedur rekrutacyjnych w poszczególnych służbach.
 1. Praktyczne rady i wskazówki dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby w kontekście  sprawdzeń dostępu do informacji niejawnych. itd

FORMA SZKOLENIA:
Wykłady w formie multimedialnej i warsztaty interaktywne ( grupy maksymalnie 20 os )

CZAS SZKOLENIA: 20 godzin zajęciowych / 2 dni szkoleniowe
KOSZT SZKOLENIA: 750 zł
Obejmuje:

 • certyfikat
 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek

Dokumenty wymagane od kandydata na kurs:

 • wniosek o przyjęcie na kurs na formularzu wewnętrznym uczelni;
 • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na kurs poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika rekrutacji;
 • potwierdzenie dokonania wpłaty za kurs

Oprócz złożenia powyższych dokumentów kandydat zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania umowy o warunkach kształcenia na kursie.
Termin szkolenia zostanie ustalony w momencie zebrania się grupy 5 osób.
Punkt rekrutacyjny:
Pokój nr 3 (III piętro) ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa, tel. (22) 856 52 06, adres e-mail: kursy@wsbio.waw.pl
Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku: w godz. 8.30 – 15.30,
w soboty: w godz. 9.00 – 13.00
Opłaty:
Opłaty za kurs należy dokonać na podane poniżej konto
W tytule wpłaty należy wpisać: K dla kandydatów do służb spec
Numer rachunku bankowego:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
Oddział 2 PKO BP w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586