Strategiczne i operacyjne zarządzanie Bezpieczeństwem Fizycznym, zgodnie z BS 16000:2015

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo fizyczne w swoich firmach. Głównie do korporacyjnych i firmowych security managerów, tworzących systemy zarządzania bezpieczeństwem i nadzorujących ochronę fizyczną osób i mienia.

Szkolenie jest doskonałym uzupełnieniem również dla kadry kierowniczej w agencjach ochrony, którzy współpracują z klientami w zakresie tworzenia systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem fizycznym.

Co uzyskają Uczestnicy?

 • Unikalną w Polsce wiedzę w zakresie strategicznego zarządzania bezpieczeństwem – szkolenie jest pierwszym w Polsce szkoleniem ze standardu BS 16000:2015.
 • Szablony dokumentów i druków (w formatach edytowalnych Excel, Word) wykorzystywanych w trakcie warsztatów i ćwiczeń – z przekazaniem praw autorskich majątkowych, a więc możliwych do wykorzystania w swojej codziennej pracy.
 • Ponadto Uczestnicy otrzymają 30 dniową opiekę poszkoleniową, realizowana za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.

O standardzie

Standard BS 16000:2015 Security management – Strategic and operational guidelines, został wydany przez BSI (British Standards Institution) pod koniec czerwca 2015 roku. Jest to pierwszy przewodnik po zarządzaniu bezpieczeństwem fizycznym na poziomie strategicznym i operacyjnym wydany przez organizację standaryzacyjną.

Standard złożony jest z dziewięciu części wskazujących na podstawy tworzenia systemów zarządzania bezpieczeństwem, ich integracji z działaniem organizacji w tym szczególności zarządzania ryzykiem, zasad wdrażania oraz monitorowania jak również audytowania systemu.

Bardzo ważną kwestią jest zawarta w BS 16000 budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem, oparta o tzw. kontekst i zrozumienie organizacji. Wprowadzenie tego obszaru do standardu gwarantuje pełną integrację z systemami ISO – w tym ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, a także ISO 31000, ISO 27001 oraz wszystkich innych wydanych już według nowych zasad.

Dla osób zarządzających czy odpowiadających za bezpieczeństwo fizyczne jest to doskonały sposób na pozyskanie wiedzy o tym, w jaki sposób stworzyć system bezpieczeństwa fizycznego w pełni zintegrowany z innymi systemami zarządzania, niekoniecznie opartymi o normy ISO.

O BSI

BSI jest najstarszą organizacją standaryzacyjną na świecie. Wiele obecnych standardów (norm) ISO miało swoje poprzedniki w standardach wydawanych przez BSI – żeby wspomnieć tylko ISO 27001 (bezpieczeństwo informacji), wcześniej jako BS 7799, czy zarządzanie ciągłością działania – obecnie ISO 22301, wcześniej BS 25999.

Ramowy program szkolenia:

 1. Wstęp do szkolenia – czym jest BSI? Dlaczego warto stosować standardy międzynarodowe?
 2. Zrozumienie kontekstu organizacji, analizy makrootoczenia, mikrootoczneia, analizy firmy, analiza zbiorcza.
 3. Rozwój struktury ramowej bezpieczeństwa i ochrony.
 4. Analiza ryzyka w bezpieczeństwie i ochronie
 5. Wdrożenia rozwiązań bezpieczeństwa i ochrony
 6. Wdrożenie programu bezpieczeństwa i ochrony
 7. Rozwiązania ochronne
 8. Monitorowanie programów ochrony oraz rozwiązań bezpieczeństwem i ochrony

Informacje dodatkowe

Szkolenie, mimo oparcia na strukturze standardu BS:16000, oparte jest na polskich przepisach prawa związanego z ochroną fizyczną osób i mienia oraz uwzględnia założenia Metodyki Komendy Głównej Policji w sprawie uzgadniania planów ochrony obiektów, obszarów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu.

CZAS TRWANIA KURSU: 2 dni szkoleniowe
OGÓLNA LICZBA GODZIN: 16
KOSZT KURSU: 1900 zł

Dokumenty wymagane od kandydata na kurs:

 • wniosek o przyjęcie na kurs na formularzu wewnętrznym uczelni;
 • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na kurs poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika rekrutacji;
 • potwierdzenie dokonania wpłaty lub I raty za kurs

Oprócz złożenia powyższych dokumentów kandydat zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i podpisania umowy o warunkach kształcenia na kursie.

 

Punkt rekrutacyjny:

Pokój nr 3 (III piętro) ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa, tel. (22) 856 52 06, adres e-mail: kursy@wsbio.waw.pl
Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku: w godz. 8.30 – 15.30,
w soboty: w godz. 9.00 – 13.00
Opłaty:
Opłaty za kurs należy dokonać w dwóch ratach:
I rata – 570 zł
II rata płatna najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu – 1330 zł
Wpłat należy dokonać na podane poniżej Konto Uczelni
W tytule wpłaty należy wpisać: K bezp. fizyczne
Numer rachunku bankowego:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
Oddział 2 PKO BP w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586