Zasady rekrutacji

–> ZAPOZNAJ SIĘ Z NOWYMI PROMOCJAMI NA ROK AKADEMICKI 2017/2018!!! <–

 

Kandydaci na studia  niestacjonarne przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych.

Kandydaci na studia I stopnia składają następujące dokumenty:
 1. podanie do Rektora na formularzu wewnętrznym uczelni,
 2. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 3. cztery jednakowe fotografie o wymiarach 37 x 52 mm,
 4. kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu),
 5. potwierdzenie dokonania opłaty
  – za I msc. nauki  w wysokości:  – 445 zł 290 zł
  – 9 zł (opłata za indeks i legitymację),
  łącznie: 299 zł

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się i podpisania poniższej umowy:

Umowa w sprawie wysokości i warunków pobierania opłat związanych  z odbywaniem studiów I stopnia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie (Bezpieczeństwo wewnętrzne) <– zobacz

Umowa w sprawie wysokości i warunków pobierania opłat związanych  z odbywaniem studiów I stopnia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie (Bezpieczeństwo narodowe) <- zobacz

Tabela opłat dla rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2017/2018 <-zobacz

Kandydaci na studia II stopnia składają następujące dokumenty:
 1. podanie do Rektora na formularzu wewnętrznym uczelni,
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 3. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 4. cztery jednakowe fotografie o wymiarach 37 mm x 52 mm,
 5. kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu),
 6. potwierdzenie dokonania opłaty:
  –  za I msc. nauki  w wysokości:  – 435 zł 390 zł
    9 zł (opłata za indeks i legitymację), 
  łącznie: 399 zł

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się i podpisania poniższej umowy:

Umowa w sprawie wysokości i warunków pobierania opłat związanych  z odbywaniem studiów I stopnia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie (Bezpieczeństwo narodowe II stopień)) <- zobacz

Tabela opłat dla rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2017/2018 <-zobacz

Uwaga, rekrutacja trwa!
Decyzją Rektora WSBiO termin rekrutacji zostaje przedłużony do 31 października 2017 r.

 Dokumenty należy składać w terminie: od 15 maja 2017 r. – 31 października 2017 r. w siedzibie uczelni: przy ul. Gen. J. Zajączka 7, 01- 518 Warszawa, III piętro – pokój nr 1, w godz. 8.30 – 15.30 – od poniedziałku do piątku,  9.00 – 13.00 – w sobotę.