Zasady rekrutacji

–> ZAPOZNAJ SIĘ Z NOWYMI PROMOCJAMI NA ROK AKADEMICKI 2017/2018!!! <–

 

Kandydaci na studia  niestacjonarne przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych.

Kandydaci na studia I stopnia składają następujące dokumenty:
 1. podanie do Rektora na formularzu wewnętrznym uczelni,
 2. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 3. cztery jednakowe fotografie o wymiarach 37 x 52 mm,
 4. kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu),
 5. potwierdzenie dokonania opłaty
  – za I msc. nauki  w wysokości:  – 445 zł 290 zł
  – 9 zł (opłata za indeks i legitymację),
  łącznie: 299 zł

 

Kandydaci na studia II stopnia składają następujące dokumenty:
 1. podanie do Rektora na formularzu wewnętrznym uczelni,
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 3. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 4. cztery jednakowe fotografie o wymiarach 37 mm x 52 mm,
 5. kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu),
 6. potwierdzenie dokonania opłaty:
  –  za I msc. nauki  w wysokości:  – 435 zł 390 zł
    9 zł (opłata za indeks i legitymację), 
  łącznie: 399 zł

 Dokumenty należy składać w terminie: od 15 maja 2017 r. – 30 września 2017 r. w siedzibie uczelni: przy ul. Gen. J. Zajączka 7, 01- 518 Warszawa, III piętro – pokój nr 1, w godz. 8.30 – 15.30 – od poniedziałku do piątku,  9.00 – 13.00 – w sobotę.